โต๊ะโรงอาหาร


โต๊ะโรงอาหาร


โต๊ะโรงอาหาร

 

โต๊ะโรงอาหาร

 

ชุดโต๊ะโรงอาหาร หน้าโฟเมก้าขาว-ขาพับ โครงชุบโคมเมียม

 

ขนาด ราคา
1. ขนาด 60 x 120 x 75 cm. 2,600 บาท
2. ขนาด 60 x 180 x 75 cm. 3,900 บาท
3. ขนาด 75 x 180 x 75 cm. 4,100 บาท
4. ขนาด 75 x 200 x 75 cm. 4,600 บาท
5. ขนาด 75 x 240 x 75 cm. 5,000 บาท

 

 

โต๊ะโรงอาหาร

 

โต๊ะโรงอาหารไม้ปาติเกิ้ล ปิดผิวด้วยโฟเมก้าขาว ขาทำจากเหล็ก 1.2*1.2 นิ้วหนา 1.2 มม เชื่อมติดเพิ่มชุดละ 300บาท

 

ขนาด ราคา
1. ขนาด 60 x 120 x 75 cm. พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*120*45 ซม. 2,300 บาท
2. ขนาด 60 x 150 x 75 cm. พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม. 2,890 บาท
3. ขนาด 60 x 180 x 75 cm. พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*180*45 ซม. 3,390 บาท
4. ขนาด 75 x 120 x 75 cm. พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*120*45 ซม. 2,590 บาท
5. ขนาด 75 x 150 x 75 cm. พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม. 3,390 บาท
6. ขนาด 75 x 180 x 75 cm. พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*180*45 ซม. 3,690 บาท

 

 

โต๊ะประชุมสัมมนา

 

โต๊ะโรงอาหารไม้ปาติเกิล ปูทับด้วยโฟเมก้าขาว หนา 25 มิล ขาทำจากเหล็ก 1.5*1.5 นิ้ว

 

ขนาด ราคา
1. ขนาด 60 x 120 x 75 cm. พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*120*45 ซม. 2,800 บาท
2. ขนาด 60 x 150 x 75 cm.พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม. 3,390 บาท
3. ขนาด 60 x 180 x 75 cm. พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*180*45 ซม. 3,890 บาท
4. ขนาด 75 x 120 x 75 cm. พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*120*45 ซม. 3,090 บาท
5. ขนาด 75 x 150 x 75 cm. พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม. 3,890 บาท
6. ขนาด 75 x 180 x 75 cm. พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*180*45 ซม. 4,190 บาท

 

 

โต๊ะอาหาร

 

ชุดโต๊ะโรงอาหาร 6 ขา / ขาตัวไอ หน้าไม้เต็ง พร้อม ม้านั่งคู่

 

ขนาด ราคา
1. ขนาด 60 x 120 x 75 cm. 6,390 บาท
2. ขนาด 60 x 150 x 75 cm. 6,890 บาท
3. ขนาด 60 x 180 x 75 cm. 7,390 บาท
4. ขนาด 75 x 120 x 75 cm. 6,590 บาท
5. ขนาด 75 x 150 x 75 cm. 7,390 บาท
6. ขนาด 75 x 180 x 75 cm. 7,690 บาท

 

 

โต๊ะประชุมสัมมนา

 

ชุดโต๊ะโรงอาหาร 6 ขา / ขาตัวไอ หน้าไม้ระแนง พร้อม ม้านั่งคู่

 

ขนาด ราคา
1. ขนาด 60 x 120 x 75 cm. 2,590 บาท
2. ขนาด 60 x 150 x 75 cm. 3,090 บาท
3. ขนาด 60 x 180 x 75 cm. 3,790 บาท
4. ขนาด 75 x 120 x 75 cm. 2,690 บาท
5. ขนาด 75 x 150 x 75 cm. 3,790 บาท
6. ขนาด 75 x 180 x 75 cm. 4,690 บาท

 

 

โต๊ะประชุมสัมมนา

 

ชุดโต๊ะโรงอาหาร หน้าโฟเมก้าขาว ม้านั่งไม้ระแนง

 

ขนาด ราคา
1. ขนาด 60 x 120 x 75 cm. พร้อมม้านั่งยาวระแนง 2 ตัว ขนาด30*120*45 ซม. 2,590 บาท
2. ขนาด 60 x 150 x 75 cm. พร้อมม้านั่งยาวระแนง 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม. 3,090 บาท
3. ขนาด 60 x 180 x 75 cm. พร้อมม้านั่งยาวระแนง 2 ตัว ขนาด 30*180*45 ซม. 3,790 บาท
4. ขนาด 75 x 120 x 75 cm. พร้อมม้านั่งยาวระแนง 2 ตัว ขนาด 30*120*45 ซม. 2,690 บาท
5. ขนาด 75 x 150 x 75 cm. พร้อมม้านั่งยาวระแนง 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม. 3,790 บาท
6. ขนาด 75 x 180 x 75 cm. พร้อมม้านั่งยาวระแนง 2 ตัว ขนาด 30*180*45 ซม. 4,690 บาท

 

 

โต๊ะประชุมสัมมนา

 

โต๊ะโรงอาหารไม้ยาง ขาเหล็ก 1.2 นิ้ว หนา 1 มิล พ่นดำ ขาตาย

 

ขนาด ราคา
1. ขนาด 60 x 120 x 75 cm. พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*120*45 ซม. 2,790 บาท
2. ขนาด 60 x 150 x 75 cm. พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม. 3,490 บาท
3. ขนาด 90 x 90 x 75 ซม. พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*180*45 ซม. 4,290 บาท
4. ขนาด 75 x 120 x 75 cm. พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*120*45 ซม. 3,190 บาท
5. ขนาด 75 x 150 x 75 cm. พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม. 4,290 บาท
6. ขนาด 75 x 180 x 75 cm. พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*180*45 ซม. 5,190 บาท

 

 

โต๊ะประชุมสัมมนา

 

ชุดโต๊ะโรงอาหาร อเนกประสงค์ทั่วไป พร้อม เก้าอี้นั่ง 4 ตัว

 

ขนาด ราคา
1. ขนาด 80 x 120 x 75 cm. สอบถามเพิ่มเติม

 

 

โต๊ะประชุมสัมมนา

 

โต๊ะอาหารไม้ยางพารา พร้อมเก้าอี้ 4 ตัว

 

ขนาด ราคา
1. โต๊ะขนาด 60*60*75 ซม. พร้อมเก้าอี้ 2 ตัว 1,700 บาท
2. โต๊ะขนาด 60*120*75 ซม. พร้อมเก้าอี้ 4 ตัว 2,800 บาท
3. โต๊ะขนาด 75*75*75 ซม.  พร้อมเก้าอี้ 2 ตัว 2,000 บาท
4. โต๊ะขนาด 75*120*75 ซม.  พร้อมเก้าอี้ 4 ตัว 3,200 บาท

 

** ขาโต๊ะ และเก้าอี้ทำจากเหล็ก 1.2*1.2 นิ้ว หนา 1 มิล พ่นดำ/ชาว ขาตาย

เก้าอี้ไม้ยาง ขนาด 35*35*45 ซม. เพิ่มเก้าอี้ ตัวละ 430 บาท

สามารถเลือกสีไม้เข้ม สีไม้อ่อนได้**

 

 

โต๊ะประชุมสัมมนา

 

โต๊ะโรงอาหารไม้ปาติเกิล ปิดทับด้วยฟเมก้าขาว หนา 25 มิล ขาทำจากเหล็ก 1.5*1.5 นิ้วหนา1มม.พร้อมเชื่อมขาติด

 

ขนาด ราคา
1.โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาว ขนาด 60*120*75 ซม. พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*120*45 ซม.

3,100 บาท

2.โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาว ขนาด 60*150*75 ซม. พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม. 3,690 บาท
3.โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาว ขนาด 60*180*75 ซม. พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*180*45 ซม. 4,190 บาท
4.โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาว ขนาด 75*120*75 ซม. พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*120*45 ซม. 3,390 บาท
5.โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาว ขนาด 75*150*75 ซม. พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม. 4,290 บาท
6.โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาว ขนาด 75*180*75 ซม. พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*180*45 ซม. 4,590 บาท

 

 

โต๊ะประชุมสัมมนา

 

โต๊ะโรงอาหารปิดผิวด้วยโฟเมก้าขาว โต๊ะ + เก้าอี้ขาพับได้ 2 ตัว ขาทำจากเหล็ก 1.2*1.2 นิ้ว โครงขาชุบโครมเมี่ยม/ดำ

 

ขนาด ราคา
1. โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาว ขนาด 60*120*75 ซม. พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*120*45 ซม. 2,300 บาท
2. โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาว ขนาด 60*150*75 ซม. พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม. 2,890 บาท
3. โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาว ขนาด 60*180*75 ซม. พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*180*45 ซม. 3,390 บาท
4. โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาว ขนาด 75*120*75 ซม. พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*120*45 ซม. 2,590 บาท
5. โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาว ขนาด 75*150*75 ซม. พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม. 3,390 บาท
6. โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาว ขนาด 75*180*75 ซม. พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*180*45 ซม. 3,690 บาท

 

 

โต๊ะประชุมสัมมนา

 

โต๊ะโรงอาหาร ไม้ระแนง ขาตาย เหล็ก 1.2 นิ้ว หนา 1 มิล

 

ขนาด ราคา
1. โต๊ะโรงอาหาร ไม้ระแนง ขนาด 60*120*75 ซม. พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*120*45 ซม. 2,790 บาท
2. โต๊ะโรงอาหาร ไม้ระแนง ขนาด 60*150*75 ซม. พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม. 3,490 บาท
3. โต๊ะโรงอาหาร ไม้ระแนง ขนาด 60*180*75 ซม. พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*180*45 ซม. 4,290 บาท
4. โต๊ะโรงอาหาร ไม้ระแนง ขนาด 75*120*75 ซม. พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*120*45 ซม. 3,190 บาท
5. โต๊ะโรงอาหาร ไม้ระแนง ขนาด 75*150*75 ซม. พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม. 4,290 บาท
6. โต๊ะโรงอาหาร ไม้ระแนง ขนาด 75*180*75 ซม. พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*180*45 ซม. 5,190 บาท

 

 

โต๊ะประชุมสัมมนา

 

โต๊ะโรงอาหารไม้ระแนง พร้อมเก้าอี้เดี่ยว

 

ขนาด ราคา
1. โต๊ะขนาด 60*120*75 ซม. พร้อม เก้าอี้ 4 ตัว 3,500 บาท
2. โต๊ะขนาด 60*150*75 ซม. พร้อม เก้าอี้ 6 ตัว 4,700 บาท
3. โต๊ะขนาด 60*180*75 ซม. พร้อมเก้าอี้ 8 ตัว 5,900 บาท
4. โต๊ะขนาด 75*120*75 ซม. พร้อมเก้าอี้ 4 ตัว 3800 บาท
5. โต๊ะขนาด 75*150*75 ซม. พร้อมเก้าอี้ 6 ตัว 5,500 บาท
6. โต๊ะขนาด 75*180*75 ซม. พร้อมเก้าอี้ 8 ตัว 6,500 บาท
** เก้าอี้เพิ่มตัวละ550 ** บาท

 

 

โต๊ะประชุมสัมมนา

 

โต๊ะอาหารไม้เต็งขาทำจากเหล็ก 1.2*1.2 นิ้ว หนา 1.2 มม.

 

ขนาด ราคา
1. โต๊ะโรงอาหารไม้เต็ง ขนาด 60*120*75 ซม. พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*120*45 ซม. 4,290 บาท
2. โต๊ะโรงอาหารไม้เต็ง ขนาด 60*150*75 ซม. พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม. 5,790 บาท
3. โต๊ะโรงอาหารไม้เต็ง ขนาด 60*180*75 ซม. พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*180*45 ซม. 5,990 บาท
4. โต๊ะโรงอาหารไม้เต็ง ขนาด 75*120*75 ซม. พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*120*45 ซม. 4,690 บาท
5. โต๊ะโรงอาหารไม้เต็ง ขนาด 75*150*75 ซม. พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม. 6,490 บาท
6. โต๊ะโรงอาหารไม้เต็ง ขนาด 75*180*75 ซม. พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*180*45 ซม. 6,990 บาท

 

 

โต๊ะประชุมสัมมนา

 

โต๊ะโรงอาหารไม้เต็ง เหล็ก 1.5*1.5 นิ้ว หนา1.2 มม

 

ขนาด ราคา
1. โต๊ะโรงอาหารไม้เต็ง ขนาด 60*120*75 ซม. พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*120*45 ซม. 6,800 บาท
2. โต๊ะโรงอาหารไม้เต็ง ขนาด 60*150*75 ซม. พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม. 7690 บาท
3. โต๊ะโรงอาหารไม้เต็ง ขนาด 60*180*75 ซม. พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*180*45 ซม. 7,990 บาท
4. โต๊ะโรงอาหารไม้เต็ง ขนาด 75*120*75 ซม. พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*120*45 ซม. 7,290 บาท
5. โต๊ะโรงอาหารไม้เต็ง ขนาด 75*150*75 ซม. พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม. 8,290 บาท
6. โต๊ะโรงอาหารไม้เต็ง ขนาด 75*180*75 ซม. พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*180*45 ซม. 8,690 บาท

 

 

โต๊ะประชุมสัมมนา

 

โต๊ะโรงอาหารไม้เต็ง เหล็ก 1.3 นิ้ว หนา1.2 มม

 

ขนาด ราคา
1. โต๊ะโรงอาหารไม้เต็ง ขนาด 60*120*75 ซม. พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*120*45 ซม. 6,800 บาท
2. โต๊ะโรงอาหารไม้เต็ง ขนาด 60*150*75 ซม. พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม. 7690 บาท
3. โต๊ะโรงอาหารไม้เต็ง ขนาด 60*180*75 ซม. พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*180*45 ซม. 7,990 บาท
4. โต๊ะโรงอาหารไม้เต็ง ขนาด 75*120*75 ซม. พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*120*45 ซม. 7,290 บาท
5. โต๊ะโรงอาหารไม้เต็ง ขนาด 75*150*75 ซม. พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม. 8,290 บาท
6. โต๊ะโรงอาหารไม้เต็ง ขนาด 75*180*75 ซม. พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*180*45 ซม. 8,690 บาท

 

 

โต๊ะประชุมสัมมนา

 

โต๊ะอาหารไม้เต็งขาทำจากเหล็ก 1*1.3 นิ้ว หนา 1.2 มม.

 

ขนาด ราคา
1. โต๊ะโรงอาหารไม้เต็ง ขนาด 60*120*75 ซม. พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*120*45 ซม. 4,290 บาท
2. โต๊ะโรงอาหารไม้เต็ง ขนาด 60*150*75 ซม. พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม. 5,790 บาท
3. โต๊ะโรงอาหารไม้เต็ง ขนาด 60*180*75 ซม. พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*180*45 ซม. 5,990 บาท
4. โต๊ะโรงอาหารไม้เต็ง ขนาด 75*120*75 ซม. พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*120*45 ซม. 4,690 บาท
5. โต๊ะโรงอาหารไม้เต็ง ขนาด 75*150*75 ซม. พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม. 6,490 บาท
6. โต๊ะโรงอาหารไม้เต็ง ขนาด 75*180*75 ซม. พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*180*45 ซม. 6,990 บาท

 

 

โต๊ะประชุมสัมมนา

 

โต๊ะอาหารไม้เต็งขาไขว้ X ทำจากเหล็ก 2x2 นิ้ว หนา 1.2 มม.

 

ขนาด ราคา
1. โต๊ะโรงอาหารไม้เต็ง ขนาด 60*120*75 ซม. พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*120*45 ซม. 6,800 บาท
2. โต๊ะโรงอาหารไม้เต็ง ขนาด 60*150*75 ซม. พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม. 7,690 บาท
3. โต๊ะโรงอาหารไม้เต็ง ขนาด 60*180*75 ซม. พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*180*45 ซม. 7,990 บาท
4. โต๊ะโรงอาหารไม้เต็ง ขนาด 75*120*75 ซม. พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*120*45 ซม. 7,290 บาท
5. โต๊ะโรงอาหารไม้เต็ง ขนาด 75*150*75 ซม. พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม. 8,290 บาท
6. โต๊ะโรงอาหารไม้เต็ง ขนาด 75*180*75 ซม. พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*180*45 ซม. 8,690 บาท

 

 

โต๊ะประชุมสัมมนา

 

โต๊ะโรงอาหารหน้าโฟเมก้าขาว (เฉพาะโต๊ะ) ขาเหล็ก 1.2*1.2 นิ้ว หนา 1 มิล (ขาตาย) พ่นสีดำ/สีขาว

 

ขนาด ราคา
1. โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาว ขนาด 60*120*75 ซม. 1,400 บาท
2. โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาว ขนาด 60*150*75 ซม. 1,600 บาท
3. โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาว ขนาด 60*180*75 ซม. 1,800 บาท
4. โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาว ขนาด 75*120*75 ซม. 1,600 บาท
5. โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาว ขนาด 75*150*75 ซม. 1,800 บาท
6. โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาว ขนาด 75*180*75 ซม. 2,000 บาท

 

 

โต๊ะประชุมสัมมนา

 

โต๊ะโรงอาหาร ไม้ระแนงหรือไม้ยาง

 

ขนาด ราคา
1. โต๊ะโรงอาหาร ไม้ระแนงหรือไม้ยาง ขนาด 60*120*75 ซม. 1,500 บาท
2. โต๊ะโรงอาหาร ไม้ระแนงหรือไม้ยาง ขนาด 60*150*75 ซม. 1,800 บาท
3. โต๊ะโรงอาหาร ไม้ระแนงหรือไม้ยาง ขนาด 60*180*75 ซม. 2,200 บาท
4. โต๊ะโรงอาหาร ไม้ระแนงหรือไม้ยาง ขนาด 75*120*75 ซม. 1,800 บาท
5. โต๊ะโรงอาหาร ไม้ระแนงหรือไม้ยาง ขนาด 75*150*75 ซม. 2,200 บาท
6. โต๊ะโรงอาหาร ไม้ระแนงหรือไม้ยาง ขนาด 75*180*75 ซม. 2,500 บาท

 

 

โต๊ะประชุมสัมมนา

 

โต๊ะอาหารไม้เต็ง ขาเหล็ก 1.2 นิ้ว หนา 1 มิล พ่นสีขาว/ดำ ขาตาย

 

ขนาด ราคา
1.ขนาด 80*80*75 ซม. 2,200 บาท

 

 

โต๊ะประชุมสัมมนา

 

ม้านั่งไม้เต็ง ขาเหล็ก 1.2 นิ้ว หนา 1 มิล พ่นสีดำ ขาตาย *

*กรณีขาเหล็ก 1.5 นิ้ว เพิ่มราคา 200 บาท /ตัว**

 

ขนาด ราคา
1. ม้านั่งโรงอาหาร ขนาด ก30xย120xส45 ซม. 1,500 บาท
2. ม้านั่งโรงอาหาร ขนาด ก30xย150xส45 ซม. 1,800 บาท
3. ม้านั่งโรงอาหาร ขนาด ก30xย180xส45 ซม. 2,100 บาท

 

 

โต๊ะประชุมสัมมนา

 

ม้านั่งโรงอาหาร หน้าโฟเมก้าขาว

 

ขนาด ราคา
1. ม้านั่งโรงอาหาร ขนาด ก30xย120xส45 ซม. 750 บาท
2. ม้านั่งโรงอาหาร ขนาด ก30xย150xส45 ซม. 950 บาท
3. ม้านั่งโรงอาหาร ขนาด ก30xย180xส45 ซม. 1,150 บาท

 

 

โต๊ะประชุมสัมมนา

 

ม้านั่งโรงอาหาร ไม้ระแนง

 

ขนาด ราคา
1. ม้านั่งโรงอาหาร ขนาด ก.30*ย120*ส45 ซม. 1,100 บาท
2. ม้านั่งโรงอาหาร ขนาด ก30*ย150*ส45 ซม. 1,300 บาท
3. ม้านั่งโรงอาหาร ขนาด ก.30*ย180*ส45 ซม. 1,500 บาท

 

 


ติดต่อเรา
ชื่อบริษัท: สยาม บีคีวเฟอร์นิเจอร์
ผู้ติดต่อ: คุณบี
ที่อยู่: สยาม บีคีวเฟอร์นิเจอร์
ตำบล: บางรักพัฒนา
อำเภอ/เขต: บางบัวทอง
จังหวัด: นนทบุรี
ประเทศ: ไทย
รหัสไปรษณีย์: 11110
โทรศัพท์: 083-4291484
อีเมล์: kevalin54@gmail.com
ส่งข้อความถึงผู้ผลิต/ผู้ขาย
รหัสประเทศ เบอร์โทรศัพท์
+66
ผิดพลาดกรุณาลองใหม่อีกครั้ง
Copyright ©2019, สร้างเว็บไซต์คุณภาพโดย QuinL.co.th. All Rights Reserved.