โต๊ะพับ


โต๊ะพับ


โต๊ะพับ

 

โต๊ะประชุมสัมมนา

 

โต๊ะพับอเนกประสงค์

หน้าโฟเมก้าขาวขาเหล็กชุบโครมเมี่ยม ขนาด 1.2 x 1.2 นิ้ว

 

ขนาด ราคา
1. ขนาด ก.45 x ย.120 x ส.75 cm. 800 บาท
2. ขนาด ก.45 x ย.150 x ส.75 cm. 950 บาท
3. ขนาด ก.45 x ย.180 x ส.75 cm. 1,000 บาท
4. ขนาด ก.60 x ย.120 x ส.75 cm. 850 บาท
5. ขนาด ก.60 x ย.150 x ส.75 cm. 1,100 บาท
6. ขนาด ก.60 x ย.180 x ส.75 cm. 1,150 บาท
7. ขนาด ก.75 x ย.120 x ส.75 cm. 1,000 บาท
8. ขนาด ก.75 x ย.150 x ส.75 cm. 1,150 บาท
9. ขนาด ก.75 x ย.180 x ส.75 cm. 1,250 บาท

 

 

โต๊ะประชุมสัมมนา

 

โต๊ะพับอเนกประสงค์

โต๊ะพับหน้าเหล็กสีขาว พ่นสีฝุ่นอบ เหล็กหนา 0.8 มิล

โครงขาเหล็กพับได้ผลิตจากเหล็กกล่อง 1.2 มิล ขาชุบโครเมี่ยม

 

ขนาด ราคา
1. ขนาด ก.45 x ย.120 x ส.75 cm. 1,600 บาท
2. ขนาด ก.45 x ย.150 x ส.75 cm. 1,700 บาท
3. ขนาด ก.45 x ย.180 x ส.75 cm. 1,800 บาท
4. ขนาด ก.60 x ย.120 x ส.75 cm. 1,900 บาท
5. ขนาด ก.60 x ย.150 x ส.75 cm. 1,900 บาท
6. ขนาด ก.60 x ย.180 x ส.75 cm. 2,100 บาท
7. ขนาด ก.75 x ย.120 x ส.75 cm. 2,000 บาท
8. ขนาด ก.75 x ย.150 x ส.75 cm. 2,100 บาท
9. ขนาด ก.75 x ย.180 x ส.75 cm. 2,200 บาท

 

 

โต๊ะประชุมสัมมนา

 

โต๊ะพับอเนกประสงค์

หน้าโฟเมก้า ขาดำ เหล็กกล่อง ขนาด 1 X 1 นิ้ว

 

ขนาด ราคา
1. ขนาด ก.45 x ย.120 x ส.75 cm. 600 บาท
2. ขนาด ก.45 x ย.150 x ส.75 cm. 750 บาท
3. ขนาด ก.45 x ย.180 x ส.75 cm. 850 บาท
4. ขนาด ก.60 x ย.120 x ส.75 cm. 650 บาท
5. ขนาด ก.60 x ย.150 x ส.75 cm. 850 บาท
6. ขนาด ก.60 x ย.180 x ส.75 cm. 1,050 บาท
7. ขนาด ก.75 x ย.120 x ส.75 cm. 750 บาท
8. ขนาด ก.75 x ย.150 x ส.75 cm. 1,000 บาท
9. ขนาด ก.75 x ย.180 x ส.75 cm. 1,100 บาท

 

 

โต๊ะประชุมสัมมนา

 

โต๊ะพับอเนกประสงค์

หน้าไม้เมลามีน ขาเหล็กชุบโครมเมี่ยม

 

ขนาด ราคา
1. ขนาด ก.45 x ย.120 x ส.75 cm. 1,000 บาท
2. ขนาด ก.45 x ย.150 x ส.75 cm. 1,150 บาท
3. ขนาด ก.45 x ย.180 x ส.75 cm. 1,200 บาท
4. ขนาด ก.60 x ย.120 x ส.75 cm. 1,150 บาท
5. ขนาด ก.60 x ย.150 x ส.75 cm. 1,300 บาท
6. ขนาด ก.60 x ย.180 x ส.75 cm. 1,350 บาท
7. ขนาด ก.75 x ย.120 x ส.75 cm. 1,400 บาท
8. ขนาด ก.75 x ย.150 x ส.75 cm. 1,550 บาท
9. ขนาด ก.75 x ย.180 x ส.75 cm. 1,650 บาท

 

 

โต๊ะประชุมสัมมนา

 

โต๊ะพับอเนกประสงค์ หน้าเมลามีน ขาเหล็กคู่

 

ขนาด ราคา
1. ขนาด ก.60 x ย.120 x ส.75 cm. 3,000 บาท
2. ขนาด ก.60 x ย.150 x ส.75 cm. 3,300 บาท
3. ขนาด ก.60 x ย.180 x ส.75 cm. 3,700 บาท

 

 

โต๊ะประชุมสัมมนา

 

โต๊ะพับอเนกประสงค์ หน้าโฟเมก้าสี ฯลฯ

 

สอบถามราคาเพิ่มเติม

 

 

โต๊ะประชุมสัมมนา

 

โต๊ะพับอเนกประสงค์เข้ามุม หน้าโฟเมก้าขาว / สี ขาพับได้

 

สอบถามราคาเพิ่มเติม

 

 

โต๊ะประชุมสัมมนา

 

โต๊ะพับอเนกประสงค์ หน้าเมลามีน ขาเหล็กคู่

 

ขนาด ราคา
1. ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 120 x 75 cm. 1,600 บาท
2. ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 150 x 75 cm. 2,400 บาท
3. ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 180 x 75 cm. 3,000 บาท

 

 

โต๊ะประชุมสัมมนา

 

โต๊ะพับหน้ากลม หน้าโฟเมก้าขาว มีล้อ ล็อคได้

 

ขนาด ราคา
1. ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 120 x 75 cm. 4,500 บาท
2. ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 150 x 75 cm. 6,000 บาท
3. ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 180 x 75 cm. 7,000 บาท

 

 

โต๊ะประชุมสัมมนา

 

โต๊ะพับกลมหน้าเหล็ก ขาเหล็ก

พ่นสีฝุ่น มี สี แดง / น้ำเงิน

 

ขนาด ราคา
1. ขนาด 3 ฟุต x 91 cm. สอบถามเพิ่มเติม
2. ขนาด 4 ฟุต x 116 cm. 1,380 บาท

 

 

โต๊ะประชุมสัมมนา

 

โต๊ะจีนกลม หน้าเหล็ก

ขาถอดได้ มี สี แดง /น้ำเงิน

 

ขนาด ราคา
1. ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 120 x 75 cm. 1,450 บาท

 

 

โต๊ะประชุมสัมมนา

 

โต๊ะพับหน้าเหล็ก ขาเหล็ก

พ่นสีฝุ่น มี สี แดง /น้ำเงิน

 

ขนาด ราคา
1. 1.5 ฟุต ขนาด ก45.5 x ย76 x ส76 cm. สอบถามเพิ่มเติม
2. 3 ฟุต ขนาด ก61 x ย92 x ส76 cm. สอบถามเพิ่มเติม
3. 3.5 ฟุต ขนาด ก75 x ย106.5 x ส76 cm. สอบถามเพิ่มเติม
4. 4 ฟุต ขนาด ก71 x ย116 5 x ส76 cm. สอบถามเพิ่มเติม

 

 

โต๊ะประชุมสัมมนา

 

โต๊ะพับอเนกประสงค์กลม

 

ขนาด ราคา
1. ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 120 x 75cm. 1,600 บาท
2. ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 150 x 75cm. 2,400 บาท
3. ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 180 x 75cm. 3,000 บาท

 

 

โต๊ะประชุมสัมมนา

 

โต๊ะพับอเนกประสงค์

หน้าไม้ลามิเนต และหน้าไม้เมลามีน

 

ขนาด ราคา
1. ขนาด ก.45 x ย.120 x ส.75cm. 1,000 บาท
2. ขนาด ก.45 x ย.150 x ส.75cm. 1,150 บาท
3. ขนาด ก.45 x ย.180 x ส.75cm. 1,200 บาท
4. ขนาด ก.60 x ย.120 x ส.75cm. 1,150 บาท
5. ขนาด ก.60 x ย.150 x ส.75cm. 1,300 บาท
6. ขนาด ก.60 x ย.180 x ส.75cm. 1,350 บาท
7. ขนาด ก.75 x ย.120 x ส.75cm. 1,400 บาท
8. ขนาด ก.75 x ย.150 x ส.75cm. 1,550 บาท
9. ขนาด ก.75 x ย.180 x ส.75cm. 1,650 บาท

 

 

โต๊ะประชุมสัมมนา

 

โต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าเหล็กสีขาว

 

ขนาด ราคา
1. ขนาด ก.45 x ส.120 x ส.75cm. 1,600 บาท
2. ขนาด ก.45 x ส.150 x ส.75cm. 1,700 บาท
3. ขนาด ก.45 x ส.180 x ส.75cm. 1,800 บาท
4. ขนาด ก.60 x ส.120 x ส.75cm. 1,900 บาท
5. ขนาด ก.60 x ส.150 x ส.75cm. 1,900 บาท
6. ขนาด ก.60 x ส.180 x ส.75cm. 2,100 บาท
7. ขนาด ก.75 x ส.120 x ส.75cm. 2,000 บาท
8. ขนาด ก.75 x ส.150 x ส.75cm. 2,100 บาท
9. ขนาด ก.75 x ส.180 x ส.75cm. 2,200 บาท

 

 

โต๊ะประชุมสัมมนา

 

โต๊ะพับ มีล้อเลื่อน มีบังตาด้านหน้า เลือกสี TOP โต๊ะได้ ขาเหล็กสีเทา มีล้อ 4 ล้อ พับเก็บง่าย เคลื่อนย้ายสะดวก หน้ากว้าง 45 ซม.

 

ขนาด ราคา
1. ขนาด ก45xย120xส75 3,000 บาท
2. ขนาด ก45xย150xส75 3,300 บาท
3. ขนาด ก45xย180xส75 3,500 บาท
4. ขนาด ก60xย120xส75 3,300 บาท
5. ขนาด ก60xย150xส75 3,600 บาท
6. ขนาด ก60xย180xส75 3,800 บาท
7. ขนาด ก75xย120xส75 3,500 บาท
8. ขนาด ก75xย150xส75 3,800 บาท
9. ขนาด ก75xย180xส75 4,200 บาท

 

 

โต๊ะประชุมสัมมนา

 

โต๊ะพับขาคู่ มีบังตาพับเก็บได้ หน้าโต๊ะเมลามีน (เลือกสีTOP และบังตา ได้) หนา 25 มิล ขาชุปโครเมียม

 

ขนาด ราคา
1. โต๊ะพับขาคู่ ก45ย150xส75 cm. 3,400 บาท
2. โต๊ะพับขาคู่ ก45xย180xส75 cm. 3,500 บาท
3. โต๊ะพับขาคู่ ก60xย150xส75 cm. 3,500 บาท
4. โต๊ะพับขาคู่ ก60xย180xส75 cm. 3,700 บาท
5. โต๊ะพับขาคู่ ก75xย150xส75 cm. 3,700 บาท
6. โต๊ะพับขาคู่ ก75xย180xส75 cm. 3,900 บาท

 

 

โต๊ะประชุมสัมมนา

 

โต๊ะพับขาคู่

หน้าเมลามีน 25 มิล ลายไม้ (หน้าขาวลดลงตัวละ200 บาท)

โครงขาเหล็ก พับได้ผลิตจากเหล็กหนา 1.2 มิล ชุบโครเมี่ยม

 

ขนาด ราคา
1. โต๊ะพับขาคู่ ก45ย150xส75 cm. 2,300 บาท
2. โต๊ะพับขาคู่ ก45xย180xส75 cm. 2,500 บาท
3. โต๊ะพับขาคู่ ก60xย150xส75 cm. 2,500 บาท
4. โต๊ะพับขาคู่ ก60xย180xส75 cm. 2,700 บาท
5. โต๊ะพับขาคู่ ก75xย150xส75 cm. 2,700 บาท
6. โต๊ะพับขาคู่ ก75xย180xส75 cm. 3,000 บาท

 

 

โต๊ะประชุมสัมมนา

 

โต๊ะขาตัววีพับได้ แข็งแรงมีตัวล็อคกันพับ

โต๊ะเหล็กหน้าเมลามีน ขาตัววีพับได้ TOP 25 มม.เหล็กหนา1.2มม

 

ขนาด ราคา
1. ขนาด 60x150x75 ซม. 3,200 บาท
2. ขนาด 60x180x75 ซม. 3,300 บาท
3. ขนาด 75x150x75 ซม. 3,500 บาท
4. ขนาด 75x180x75 ซม. 3,700 บาท

 

 

โต๊ะประชุมสัมมนา

 

โต๊ะขาตายเรียวมีบังตา ขาเหล็กชุปโครเมียม

 

ขนาด ราคา
1. ขนาด 60x120x75 ซม. 3,500 บาท
2. ขนาด 60x150x75 ซม. 4,500 บาท
3. ขนาด 60x180x75 ซม. 5,500 บาท
4. ขนาด 75x120x75 ซม. 4,000 บาท
5. ขนาด 75x120x75 ซม. 4,000 บาท
6. ขนาด 75x150x75 ซม. 5,000 บาท
7. ขนาด 75x180x75 6,000 บาท

 

 

โต๊ะประชุมสัมมนา

 

โต๊ะพับมีตะแกรง หน้าเมลามีน/ฟอเมก้าขาว ขาเหล็ก 1.2 นิ้ว

 

ขนาด ราคา
1. ขนาด 45*120*75 ซม. 1,550 บาท
2. ขนาด 45*150*75 ซม. 1,650 บาท
3. ขนาด 45*180*75 ซม. 1,950 บาท
4. ขนาด 60*120*75 ซม. 1,750 บาท
5. ขนาด 60*150*75 ซม. 2,100 บาท
6. ขนาด 60*180*75 ซม. 2,350 บาท
7. ขนาด 75*120*75 ซม. 2,150 บาท
8. ขนาด 75*150*75 ซม. 2,250 บาท
9. ขนาด 75*180*75 ซม. 2,450 บาท

 

 

โต๊ะประชุมสัมมนา

 

โต๊ะพับหน้าโฟเมก้าขาว TOPหนา 25 มม.

โครงขาเหล็กพับได้ผลิตจากเหล็กแป๊บ 1.2 นิ้ว เหล็กหนา1 มม. ชุบโครเมี่ยม

 

ขนาด ราคา
1. ขนาด ก45xย80xส75 750 บาท
2. ขนาด ก45xย90xส75 750 บาท
3. ขนาด ก45xย100xส75 800 บาท
4. ขนาด ก45xย120xส75 800 บาท
5. ขนาด ก45xย150xส75 950 บาท
6. ขนาด ก45xย180xส75 1,000 บาท
7. ขนาด ก60xย80xส75 800 บาท
8. ขนาด ก60xย90xส75 800 บาท
9. ขนาด ก60xย100xส75 850 บาท
10. ขนาด ก60xย120xส75 850 บาท
11. ขนาด ก60xย150xส75 1,100 บาท
12. ขนาด ก60xย180xส75 1,150 บาท
13. ขนาด ก75xย80xส75 900 บาท
14. ขนาด ก75xย90xส75 900 บาท
15. ขนาด ก75xย100xส75 950 บาท
16. ขนาด ก75xย120xส75 1,000 บาท
17. ขนาด ก75xย150xส75 1,150 บาท
18. ขนาด ก75xย180xส75 1,250 บาท

 

 

โต๊ะพับ

 

โต๊ะพับหน้าโฟเมก้าขาว หนา 25 มิล ขาเหล็กใหญ่ 1.5x1.5 นิ้ว หนา 1.2 มิล ชุปโครเมียม

 

ขนาด ราคา
1. ขนาด ก60xย150xส75 1,400 บาท
2. ขนาด ก60xย180xส75 1,600 บาท
3. ขนาด ก60xย200xส75 1,800 บาท
4. ขนาด ก60xย240xส75 2,000 บาท
5. ขนาด ก75xย150xส75 1,500 บาท
6. ขนาด ก75xย180xส75 1,700 บาท
7. ขนาด ก75xย200xส75 1,900 บาท
8. ขนาด ก75xย240xส75 2,200 บาท
9. ขนาด ก90xย150xส75 1,700 บาท
10. ขนาด ก90xย180xส75 1,900 บาท
11. ขนาด ก90xย200xส75 2,100 บาท
12. ขนาด ก90xย240xส75 2,400 บาท
13. ขนาด ก120xย120xส75 1,750 บาท
14. ขนาด ก120xย150xส75 2,100 บาท
15. ขนาด ก120xย180xส75 2,400 บาท
16. ขนาด ก120xย200xส75 2,600 บาท
17. ขนาด ก120xย240xส75 3,000 บาท

 

 

โต๊ะประชุมสัมมนา

 

โต๊ะพับหน้าโฟเมก้าขาว ขาสแตนเลส ขนาด 1.2*1.2 นิ้ว หนา 1 มม.

 

ขนาด ราคา
1. โต๊ะพับ ขาสแตนเลส 45x120x75 1,600 บาท
2. โต๊ะพับ ขาสแตนเลส 45x150x75 1,950 บาท
3. โต๊ะพับ ขาสแตนเลส 45x180x75 2,100 บาท
4. โต๊ะพับ ขาสแตนเลส 60x120x75 1,800 บาท
5. โต๊ะพับ ขาสแตนเลส 60x150x75 2,100 บาท
6. โต๊ะพับ ขาสแตนเลส 60x180x75 2,200 บาท
7. โต๊ะพับ ขาสแตนเลส 75x120x75 2,200 บาท
8. โต๊ะพับ ขาสแตนเลส 75x150x75 2,300 บาท
9. โต๊ะพับ ขาสแตนเลส 75x180x75 2,400 บาท

 

 

โต๊ะพับ

 

โต๊ะพับหน้าไม้อัดหนา 18 มิล หน้าโฟเมก้าขาว

โครงขาเหล็กพับได้ผลิตจากเหล็กแป๊บ 1.2 นิ้ว เหล็กหนา1 มม. ชุบโครเมี่ยม

ทนน้ำ แข็งแรง ใช้งานได้หลายปี น้ำหนักเบา

 

ขนาด ราคา
1. ขนาด ก45xย120xส75 1,100 บาท
2. ขนาด ก45xย150xส75 1,250 บาท
3. ขนาด ก45xย180xส75 1,300 บาท
4. ขนาด ก60xย120xส75 1,150 บาท
5. ขนาด ก60xย150xส75 1,400 บาท
6. ขนาด ก60xย180xส75 1,450 บาท
7. ขนาด ก75xย120xส75 1,300 บาท
8. ขนาด ก75xย150xส75 1,650 บาท
9. ขนาด ก75xย180xส75 1,850 บาท

 

 

โต๊ะประชุมสัมมนา

 

โต๊ะพับไม้ปาติเกิล ปิดผิวหน้าลายไม้วงรี

หน้าโต๊ะหนา 25 มิล ขาเหล็ก 1.2*1.2 นิ้ว หนา 1 มิล

 

ขนาด ราคา
1. ขนาด 60*180*75 ซม. 1,450 บาท
2. ขนาด 75*180*75 ซม. 1,650 บาท

 

 

โต๊ะพับ

 

โต๊ะพับหน้าโฟเมก้าขาว สี่เหลี่ยม จัตุรัส ขาเหล็ก 1.2 นิ้ว หนา 1 มิล ชุปโครเมียม

 

ขนาด ราคา
1. ขนาด 75*75*75 ซม. 950 บาท
2. ขนาด 90*90*75 ซม. 1,050 บาท
3. ขนาด 100*100*75 ซม. 1,150 บาท
4. ขนาด 120*120*75 ซม. 1,350 บาท

 

 

โต๊ะประชุมสัมมนา

 

โต๊ะสแตนเลส แท้ ทั้งตัว ขา 1.2 นิ้ว หน้าโต๊ะหนา 0.6 มิล ขอบโต๊ะหนา 4 ซม.

 

ขนาด ราคา
1. ขนาด 60*180*75 ซม. 3,000 บาท
2. ขนาด 75*150*75 ซม. 3,100 บาท
3. ขนาด 75*180*75 ซม. 3,200 บาท

 

 

โต๊ะพับ

 

โต๊ะเหล็กขาตาย เหล็กกลม 2 นิ้ว หนา1.2 มม.พ่นสี พร้อมปุ่มปรับระดับ หน้าโต๊ะเมลามีน ขาว

 

ขนาด ราคา
1. ขนาด 60x120x75 ซม. 1,600 บาท
2. ขนาด 60x150x75 ซม. 1,800 บาท
3. ขนาด 60x180x75 ซม. 2,000 บาท
4. ขนาด 75x120x75 ซม. 1,700 บาท
5. ขนาด 75x150x75 ซม. 1,900 บาท
6. ขนาด 75x180x75 ซม. 2,100 บาท

 

 


ติดต่อเรา
ชื่อบริษัท: สยาม บีคีวเฟอร์นิเจอร์
ผู้ติดต่อ: คุณบี
ที่อยู่: สยาม บีคีวเฟอร์นิเจอร์
ตำบล: บางรักพัฒนา
อำเภอ/เขต: บางบัวทอง
จังหวัด: นนทบุรี
ประเทศ: ไทย
รหัสไปรษณีย์: 11110
โทรศัพท์: 083-4291484
อีเมล์: kevalin54@gmail.com
ส่งข้อความถึงผู้ผลิต/ผู้ขาย
รหัสประเทศ เบอร์โทรศัพท์
+66
ผิดพลาดกรุณาลองใหม่อีกครั้ง
Copyright ©2019, สร้างเว็บไซต์คุณภาพโดย QuinL.co.th. All Rights Reserved.