โต๊ะประชุม


โต๊ะประชุม


โต๊ะประชุม

โต๊ะประชุม

 

โต๊ะประชุม รูปไข่ ไม่รวมเก้าอี้

(เลือกสีได้ตามชอบ)

 

ขนาด ราคา
1. โต๊ะประชุม 6 ที่นั่ง ขนาด ก100xย180xส75 cm. ราคาพิเศษ 5,000 บาท
2. โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง ขนาด ก120xย200xส75 cm. ราคาพิเศษ 5,500 บาท
3. โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง ขนาด ก120xย240xส75 cm. ราคาพิเศษ 5,900 บาท

 

 

โต๊ะประชุม

 

โต๊ะประชุม

 

ขนาด ราคา
1. ขนาด 45*120*75 cm. 1,500 บาท
2. ขนาด 60*80*75 cm. 1,300 บาท
3. ขนาด 60*120*75 cm. 1,700 บาท
4. ขนาด 60*150*75 cm. 2,000 บาท
5. ขนาด 75*150*75 cm. 2,800 บาท
6. ขนาด 75*180*75 cm. 3,000 บาท

 

 

โต๊ะประชุม

 

โต๊ะประชุมสี่เหลี่ยม ขาเหล็กขาว CT-01

 

ขนาด ราคา
1. โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง ขนาด 80x220x75 cm. 4,900 บาท
2. โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง ขนาด 100x220x75 cm. 5,300 บาท
3. โต๊ะประชุม 9-10 ที่นั่ง 120x240x75 cm. 5,800 บาท

 

 

โต๊ะประชุม

 

โต๊ะประชุมทรงเรียว ขาเหล็กชุปโครเมี่ยมตัวที CT-06

 

ขนาด ราคา
1. โต๊ะประชุม 6 ที่นั่ง ขนาด 90x180x75 cm. 6,600 บาท
2. โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง ขนาด 100x220x75 cm. 7,000 บาท
3. โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง ขนาด 120x240x75 cm. 7,200 บาท

 

 

โต๊ะประชุม

 

โต๊ะประชุมทรงสี่เหลี่ยม ขาเหล็กชุปโครเมี่ยมตัวไอ CT-18

(เลือกสีได้ตามชอบ)

 

ขนาด ราคา
1. โต๊ะประชุม 6 ที่นั่ง ขนาด 90x180x75 cm. 6,600 บาท
2. โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง ขนาด 100x220x75 cm. 7,000 บาท
3. โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง ขนาด 120x240x75 cm. 7,200 บาท

 

 

โต๊ะประชุม

 

โต๊ะประชุม วงรี CT-10

(เลือกสีได้ตามชอบ)

 

ขนาด ราคา
1. โต๊ะประชุม 6 ที่นั่ง ขนาด ก100xย180xส75 cm. ราคาพิเศษ 5,000 บาท
2. โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง ขนาด ก120xย200xส75 cm. ราคาพิเศษ 5,500 บาท
3. โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง ขนาด ก120xย240xส75 cm. ราคาพิเศษ 5,900 บาท

 

 

โต๊ะประชุม

 

โต๊ะประชุมเมลามีน แบบสี่เหลี่ยม CT-09

(เลือกสีได้ตามชอบ)

 

ขนาด ราคา
1. โต๊ะประชุม 6 ที่นั่ง ขนาด ก90xย180xส75 cm. ราคาพิเศษ 4,500 บาท
2. โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง ขนาด ก120xย200xส75 cm. ราคาพิเศษ 5,300 บาท
3. โต๊ะประชุม 10 ที่นั่ง ขนาด ก120xย240xส75 cm. ราคาพิเศษ 5,500 บาท

 

 

โต๊ะประชุม

 

โต๊ะประชุมเมลามีน แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า CT-08

(เลือกสีได้ตามชอบ)

 

ขนาด ราคา
1. โต๊ะประชุม 6 ที่นั่ง ขนาด ก90xย180xส75 cm. ราคาพิเศษ 4,900 บาท
2. โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง ขนาด ก120xย200xส75 cm. ราคาพิเศษ 5,400 บาท
3. โต๊ะประชุม 10 ที่นั่ง ขนาด ก120xย240xส75 cm. ราคาพิเศษ 5,600 บาท

 

 

โต๊ะประชุม

 

โต๊ะประชุม ทรงเรียวขาเหล็กชุปโครเมี่ยมตัวที CT-19

หน้าโต๊ะหนา 25 มม.

 

ขนาด ราคา
1. โต๊ะประชุม 10 ที่นั่ง ก120xย300xส75 cm. 11,900 บาท
ประกอบด้วยโต๊ะขนาด ก120xย150xส75 cm. 2 ตัวต่อกัน
2. โต๊ะประชุม 12 ที่นั่ง ก120xย360xส75 cm. 12,800 บาท
ประกอบด้วยโต๊ะขนาด ก120xย180xส75 cm. 2 ตัวต่อกัน
3. โต๊ะประชุม 14 ที่นั่ง ก120xย420xส75 cm. ราคา 13,100 บาท 13,100 บาท
ประกอบด้วยโต๊ะขนาด ก120xย210xส75 cm. 2 ตัวต่อกัน
4. โต๊ะประชุม 15-16 ที่นั่ง ก120xย480xส75 cm. 13,800 บาท
ประกอบด้วยโต๊ะขนาด ก120xย240xส75 cm. 2 ตัวต่อกัน
5. โต๊ะประชุม 18 ที่นั่ง ก120xย560xส75 cm. 15,900 บาท
ประกอบด้วยโต๊ะขนาด ก120xย190xส75 cm. 3 ตัวต่อกัน
6. โต๊ะประชุม 20 ที่นั่ง ก120xย630xส75 cm. 17,500 บาท
ประกอบด้วยโต๊ะขนาด ก120xย210xส75 cm. 3 ตัวต่อกัน
7. โต๊ะประชุม 22 ที่นั่ง ก120xย705xส75 cm. 18,500 บาท
ประกอบด้วยโต๊ะขนาด ก120xย235xส75 cm. 3 ตัวต่อกัน
8. โต๊ะประชุม 24 ที่นั่ง ก120xย780xส75 cm. 21,800 บาท
ประกอบด้วยโต๊ะขนาด ก120xย195xส75 cm. 4 ตัวต่อกัน
9. โต๊ะประชุม 26 ที่นั่ง ก120xย840xส75 cm. 22,000 บาท
ประกอบด้วยโต๊ะขนาด ก120xย210xส75 cm. 4 ตัวต่อกัน
10. โต๊ะประชุม 28 ที่นั่ง ก120xย960xส75 cm. 22,500 บาท
ประกอบด้วยโต๊ะขนาด ก120xย240xส75 cm. 4 ตัวต่อกัน
11. โต๊ะประชุม 30 ที่นั่ง ก120xย980xส75 cm. 28,700 บาท
ประกอบด้วยโต๊ะขนาด ก120xย196xส75 cm. 5 ตัวต่อกัน
12. โต๊ะประชุม 32 ที่นั่ง ก120xย1,050xส75 cm. 29,500 บาท
ประกอบด้วยโต๊ะขนาด ก120xย210xส75 cm. 5 ตัวต่อกัน
13. โต๊ะประชุม 34 ที่นั่ง ก120xย1,150xส75 cm. 30,000 บาท
ประกอบด้วยโต๊ะขนาด ก120xย230xส75 cm. 5 ตัวต่อกัน
14. โต๊ะประชุม 36 ที่นั่ง ก120xย1,200xส75 cm. 30,500 บาท
ประกอบด้วยโต๊ะขนาด ก120xย240xส75 cm. 5 ตัวต่อกัน

 

 

โต๊ะประชุม

 

โต๊ะประชุมเมลามีน ทรงรูปตัวยู

หน้าโต๊ะหนา 25 มม.

 

ขนาด ราคา
CT-221-โต๊ะประชุม 12 ที่นั่ง 180 x 360 x 75 cm 13,000 บาท
CT-222-โต๊ะประชุม 14-15 ที่นั่ง 240 x 480 x 75 cm 13,900 บาท
CT-223-โต๊ะประชุม 17 ที่นั่ง240 x 540 x 75 cm. 15,700 บาท
CT-224-โต๊ะประชุม 19 ที่นั่ง 240 x 600 x 75 cm. 17,800 บาท
CT-225-โต๊ะประชุม 22 ที่นั่ง 300 x 690 x 75 cm. 19,700 บาท
CT-226-โต๊ะประชุม 24 ที่นั่ง 300 x 750 x 75 cm. 20,700 บาท
CT-227-โต๊ะประชุม 26-27 ที่นั่ง 360 x 780 x 75 cm. 22,800 บาท
CT-228-โต๊ะประชุม 28-29 ที่นั่ง 400 x 860 x 75 cm. 25,700 บาท
CT-229-โต๊ะประชุม 30-31 ที่นั่ง 400 x 940 x 75 cm. 26,500 บาท
CT-2210-โต๊ะประชุม 32-33 ที่นั่ง 400 x 1,020 x 75 cm. 26,900 บาท
CT-2211-โต๊ะประชุม 34 ที่นั่ง 480 x 1,020 x 75 cm. 27,500 บาท
CT-2212-โต๊ะประชุม 36 ที่นั่ง 600 x 1,020 x 75 cm. 28,500 บาท
CT-2213-โต๊ะประชุม 38 ที่นั่ง 720 x 1,020 x 75 cm. 29,500 บาท
CT-2214-โต๊ะประชุม 40 ที่นั่ง 840 x 1,020 x 75 cm. 30,500 บาท

 

 

โต๊ะประชุม

 

โต๊ะประชุมเมลามีน ทรงรูปตัวโอ

 

ขนาด ราคา
สำหรับ 14 ที่นั้ง ขนาด ก.220 x ย.340 x ส.75 ซม. 12,500 บาท
สำหรับ 16 ที่นั้ง ขนาด ก.240 x ย.360 x ส.75 ซม. 13,500 บาท
สำหรับ 18 ที่นั้ง ขนาด ก.240 x ย.440 x ส.75 ซม. 15,000 บาท
สำหรับ 22 ที่นั้ง ขนาด ก.220 x ย.560 x ส.75 ซม. 16,700 บาท
สำหรับ 24 ที่นั้ง ขนาด ก.240 x ย.600 x ส.75 ซม. 19,500 บาท
สำหรับ 30 ที่นั้ง ขนาด ก.240 x ย.780 x ส.75 ซม. 24,700 บาท
สำหรับ 36 ที่นั้ง ขนาด ก.390 x ย.780 x ส.75 ซม. 29,500 บาท
สำหรับ 40 ที่นั้ง ขนาด ก.390 x ย.840 x ส.75 ซม. 31,500 บาท

 

 

โต๊ะประชุม

 

โต๊ะประชุมเมลามีนแบบต่อหัวท้าย

 

ขนาด ราคา
CT-231 - โต๊ะประชุม 6 ที่นั่ง 150 x 270 x 75 cm. 10,500 บาท
CT-232 - โต๊ะประชุม 10 ที่นั่ง 150 x 340 x 75 cm. 12,200 บาท
CT-233 - โต๊ะประชุม 12 ที่นั่ง 150 x 360 x 75 cm. 13,000 บาท
CT-234 - โต๊ะประชุม 13 ที่นั่ง 150 x 390 x 75 cm. 15,500 บาท
CT-235 - โต๊ะประชุม 16 ที่นั่ง 150 x 480 x 75 cm. 19,500 บาท
CT-236 - โต๊ะประชุม 18 ที่นั่ง 150 x 510 x 75 cm. 17,500 บาท
CT-237 - โต๊ะประชุม 20 ที่นั่ง 150 x 600 x 75 cm. 19,200 บาท
CT-238 - โต๊ะประชุม 26 ที่นั่ง 150 x 765 x 75 cm. 21,500 บาท
CT-239 - โต๊ะประชุม 29 ที่นั่ง 150 x 840 x 75 cm. 23,500 บาท
CT-2310 - โต๊ะประชุม 33 ที่นั่ง 150 x 950 x 75 cm. 25,200บาท
CT-2311 - โต๊ะประชุม 35 ที่นั่ง 150x1070x75 cm. 27,500 บาท

 

 

โต๊ะประชุม

 

โต๊ะประชุมทรงเรียว ขาไม้

 

ขนาด ราคา
สำหรับ 10 ที่นั้ง ขนาด ก.120 x ย.300 x ส.75 ซม. 9,500 บาท
สำหรับ 12 ที่นั้ง ขนาด ก.120 x ย.350 x ส.75 ซม. 10,100 บาท
สำหรับ 14 ที่นั้ง ขนาด ก.120 x ย.440 x ส.75 ซม. 10,800 บาท
สำหรับ 16 ที่นั้ง ขนาด ก.120 x ย.480 x ส.75 ซม. 11,100 บาท
สำหรับ 18 ที่นั้ง ขนาด ก.120 x ย.560 x ส.75 ซม. 11,100 บาท
สำหรับ 20-22 ที่นั้ง ขนาด ก.120 x ย.630 x ส.75 ซม. 14,100 บาท
สำหรับ 22-24 ที่นั้ง ขนาด ก.120 x ย.720 x ส.75 ซม. 15,500 บาท
สำหรับ 24-26 ที่นั้ง ขนาด ก.120 x ย.780 x ส.75 ซม. 19,000 บาท
สำหรับ 26-28 ที่นั้ง ขนาด ก.120 x ย.880 x ส.75 ซม. 21,000 บาท
สำหรับ 28-30 ที่นั้ง ขนาด ก.120 x ย.960 x ส.75 ซม. 22,000 บาท
สำหรับ30-36ที่นั้ง ขนาด ก.120 x ย.1,200 x ส.75 ซม. 25,000 บาท
สำหรับ36-40ที่นั้ง ขนาด ก.120 x ย.1,320 x ส.75 ซม. 30,000 บาท
สำหรับ40-44ที่นั้ง ขนาด ก.120 x ย.1,440 x ส.75 ซม. 31,000 บาท

 

 

โต๊ะประชุม

 

โต๊ะประชุมชุบโครมเมี่ยมรูปตัว T

 

ขนาด ราคา
B-11 โต๊ะประชุม 6 ที่นั่ง ขนาด 90 x 180 x 75 cm. 6,800 บาท
B-12 โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง ขนาด 100 x 220 x 75 cm. 7,400 บาท
B-13 โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง ขนาด 120 x 240 x 75 cm. 7,700 บาท

 

 

โต๊ะประชุม

 

โต๊ะประชุมเมลามีน ทรงวงรี

 

ขนาด ราคา
สำหรับ 6 ที่นั้ง ขนาด ก.100 x ย.180 x ส.75 ซม. 5,900 บาท
สำหรับ 6 ที่นั้ง ขนาด ก.100 x ย.200 x ส.75 ซม. 6,500 บาท
สำหรับ6-8ที่นั้ง ขนาด ก.100 x ย.220 x ส.75 ซม. 8,600 บาท
สำหรับ8-10ที่นั้ง ขนาดก.120 x ย.240 x ส.75 ซม. 9,000 บาท

 

 

โต๊ะประชุม

 

โต๊ะประชุมเมลามีน ขาเหล็ก

 

ขนาด ราคา
สำหรับ 6 ที่นั้ง ขนาด ก. 80 x ย.180 x ส.75 ซม. 4,400 บาท
สำหรับ 6 ที่นั้ง ขนาด ก. 80 x ย.220 x ส.75 ซม. 5,000 บาท
สำหรับ 6-8 ที่นั้ง ขนาด ก.100 x ย.220 x ส.75 ซม. 5,500 บาท
สำหรับ 9-10 ที่นั้ง ขนาด ก.120 x ย.240 x ส.75 ซม. 5,800 บาท

 

 

โต๊ะประชุม

 

โต๊ะประชุมเมลามีน ทรงรูปไข่

 

ขนาด ราคา
สำหรับ 6 ที่นั้ง ขนาด ก .75 x ย.180 x ส.75 ซม. 4,500 บาท
สำหรับ 6 ที่นั้ง ขนาด ก.100 x ย.180 x ส.75 ซม. 5,000 บาท
สำหรับ 6-8 ที่นั้ง ขนาด ก.120 x ย.200 x ส.75 ซม. 5,400 บาท
สำหรับ 8-10 ที่นั้ง ขนาด ก.120 x ย.240 x ส.75 ซม. 5,800 บาท

 

 

โต๊ะประชุม

 

โต๊ะประชุมเมลามีน ทรงเรียว

 

ขนาด ราคา
สำหรับ 6 ที่นั้ง ขนาด ก.120 x ย.180 x ส.75 ซม. 5,900 บาท
สำหรับ 6-8 ที่นั้ง ขนาด ก.120 x ย.200 x ส.75 ซม. 6,500 บาท
สำหรับ8-10 ที่นั้ง ขนาด ก.120 x ย.240 x ส.75 ซม. 6,900 บาท

 

 

โต๊ะประชุม

 

โต๊ะประชุมเมลามีน ทรงสีเหลี่ยมผืนผ้า

 

ขนาด ราคา
CT-091 โต๊ะประชุม เมลามีน 6 ที่นั่ง ก75xย180xส75 cm. ราคาพิเศษ 4,000 บาท
CT-092 โต๊ะประชุม เมลามีน 6 ที่นั่ง ก90xย180xส75 cm. ราคาพิเศษ 4,100 บาท
CT-093 โต๊ะประชุม เมลามีน 8 ที่นั่ง ก120xย200xส75 cm. ราคาพิเศษ 4,500 บาท
CT-094 โต๊ะประชุม เมลามีน 8-10 ที่นั่ง ก120xย240xส75 cm. ราคาพิเศษ 5,000 บาท

 

 

โต๊ะประชุม

 

โต๊ะประชุมเมลามีน ทรงกลม

 

ขนาด ราคา
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 90 x ส.75 ซม. 3,000 บาท
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 120 x ส.75 ซม. 4,000 บาท
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150 x ส.75 ซม. 5,000 บาท

 

 

โต๊ะประชุม

 

โต๊ะประชุมเมลามีน ขาชุบโครมเมี่ยม

 

ขนาด ราคา
B-41 โต๊ะประชุม 6 ที่นั่ง ขนาด 90x180x75 cm. 5,900 บาท
B-42 โต๊ะประชุม 6 ที่นั่ง ขนาด 90x200x75 cm. 6,500 บาท
B-43 โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง ขนาด 100x220x75 cm. 7,500 บาท
B-44 โต๊ะประชุม 8-10 ที่นั่ง ขนาด 120x240x75 cm. 7,900 บาท

 

 


ติดต่อเรา
ชื่อบริษัท: สยาม บีคีวเฟอร์นิเจอร์
ผู้ติดต่อ: คุณบี
ที่อยู่: สยาม บีคีวเฟอร์นิเจอร์
ตำบล: บางรักพัฒนา
อำเภอ/เขต: บางบัวทอง
จังหวัด: นนทบุรี
ประเทศ: ไทย
รหัสไปรษณีย์: 11110
โทรศัพท์: 083-4291484
อีเมล์: kevalin54@gmail.com
ส่งข้อความถึงผู้ผลิต/ผู้ขาย
รหัสประเทศ เบอร์โทรศัพท์
+66
ผิดพลาดกรุณาลองใหม่อีกครั้ง
Copyright ©2019, สร้างเว็บไซต์คุณภาพโดย QuinL.co.th. All Rights Reserved.